hash_bucket()

Archive for June 2007

Nyheter fran svedala tar sin lilla tid att na hit ner till Tokyo. Men nu viskas det i vilket fall att arets sa kallade sommaplaga skulle vara en visa vid namn “Dunka mig gul o bla”… Nyfiken som jag ar tog jag en liten snabb titt pa texten…

Jag brukar roa mig med att satta ihop nyheter och sma episoder fran min omvarld som jag tycker sa fint forklarar varandra. En ytterst subjektiv hobby som kanske inte roar andra i lika stor grad som mig sjalv, men har kommer iaf ett litet exempel:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=664483

och:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=664526

Nu verkar det som om

“Dunka mig gul o bla”

“Jag vill se ut som svenska flaggan när du är klar”

“Vi kan väl leka doktor du och jag?
Du kan va tempen och tre hål det har jag”

har blivit ett slagtra i en marklig debatt dar ovanstaende pastaenden skulle vara uttryck for feminism och kvinnans sexuella frigorelse. Sjalv har jag svart att se varfor det faktum att kvinnan nu far bete sig lika korkat som man hittils har gjort, hur normaliserandet av ett korkat beteende ar nagot att fira. Nagonstans i mitt huvud onskar jag snarare att mannens beteende kunde andras. Att kvinnor minsan ocksa kan agna sig at sex med okanda partners pa fyllan ar for mig snarare en trakig nyhet an en seger for feminism….

Med andra ord, om feminismen handlar om att kvinnor ska fa bete sig lika idiotiskt som man … da vill i alla fall jag inte hejja pa langre…

Advertisements

no….

Posted on: June 21, 2007

I haven’t at all forgotten about this blog, nor have I actively stopped updating it, but there are just tooooo many things going on right now. Almost all of it is good and I get to ride in taxis a lot, so please bare with me while I sort things out and tie up some loose ends over here :)

This is really too bad. Not that I don’t agree, but I was really looking forward to going… Ah well…

Come again?

Posted on: June 5, 2007

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=657696

Concerning this.. what I am struggling with is the following little paradox, that I think sums the whole situation up neatly:

  1. Missilerna skulle placeras i Polen och en radaranläggning i Tjeckien för att möta de hot Nato anser kan komma från bland andra Iran och Nordkorea. [“The missiles were to be placed in Poland and a Radar Facility in the Czech Republic, in order to counter the threats that Nato think might come from amongst others Iran and North Korea.“]

And the following:

  1. “Så vitt jag vet så är Ryssland det enda land som spekulerar i att använda Europa som måltavla för sina missiler” / Natotalesmannen James Appathurai. [“As far as I know, Russia is the only country considering using Europa as a target for its missiles.” / Nate spokesman James Appathurai]

In other words, who is using what to “protect” who from whom??

Am I the only one confused?


.

This blog has no clear focus. It has a focus though, it's just not very clear at the moment...

Dev Env.

Visual Studio 2008 Prof / NUnit / Gallio / csUnit / STools (ExactMagic) / doxygen / dxCore / TypeMock / TestDriven.net / SequenceViz / CLRProfiler / Snoop / Reflector / Mole / FxCop / Subversion / TortoiseSVN / SlikSVN / CruiseControl.net / msbuild / nant

Blog Stats

  • 81,617 hits
Advertisements